St. Kleine Kracht

Wat doet Kleine Kracht?

Een aantal keren per jaar verzorgt Stichting Kleine Kracht een transport per vrachtwagen naar Roemeens Moldavië. De ingezamelde goederen – eerste levensbehoeften – gaan vanuit Hengelo naar het depot in Marginea. Van daaruit worden ze verdeeld onder de armste gezinnen in de provincies Suceava, Botosani en Neamt. Deze transporten worden begeleid door twee leden van de stichting. Van de diaconie van kerken krijgt de stichting lijsten met adressen van de armste gezinnen, die vaak honderden kilometers verder wonen.

De meeste transporten zijn in de wintermaanden omdat door de strenge kou in Roemenië de nood dan het hoogst is. Op aanvraag uit Roemenië zorgt Kleine Kracht ook voor fietsen, rollators, rolstoelen en scootmobielen.

 

Projecten

  • Bouw opvanghuis voor ouderen te Slobozia in de provincie Suceava (2008)
  • Bouw opvanghuis voor kinderen te Marginea in de provincie Suceava (2012)
  • Ondersteuning van Joodse overlevenden van de Holocaust (2002 – heden)
  • Diverse kleinere projecten in het zigeunerdorp Band (2017 – heden)
  • Verdeling van medische hulpmiddelen aan gehandicapten (2006 – heden)

Dit alles om de minstbedeelde broeders en zusters en de zwaksten in de Roemeense maatschappij nieuwe hoop te geven op een betere toekomst.

Klaas Kerstholt, de oprichter van de stichting, geeft leiding aan het enthousiaste team van Stichting Kleine Kracht in Nederland en Roemenië.