Edgard & Tereza Bringsken

Wie zijn Edgard en Tereza?

Edgard en Tereza zetten het werk voort van Edgards ouders, Guus en Janny Bringsken die 57 jaar als zendelingen in Brazilië hebben gewerkt. Guus is in 2016 overleden; Janny woont na een korte periode in Nederland weer in Brazilië. Edgard en Tereza werken vooral bij de indianen.

Edgards broer André is chirurg in het ziekenhuis dat door de Brazilië Zending is opgericht en voor iedereen toegankelijk is.