Over ons

Wie zijn wij

Wij zijn een gemeente van gedoopte christenen, ofwel een Baptistengemeente. Elke zondag komen we aan de Marskant bij elkaar om te zingen, te bidden en de Bijbel te openen. En door de week doen we dat in kleine kringen en in de bidstond. Misschien denkt u wel: wat beweegt hen om zoveel tijd te geven aan God?

We zijn tot de ontdekking gekomen, dat de Here Jezus Christus aan het kruis is gestorven voor ons en voor u. Maar ook, dat Hij na drie dagen weer is opgestaan! Daarom volgen wij een levende Heer. Om Hem te kunnen volgen en van Hem te getuigen, heeft de Here Jezus de Heilige Geest gegeven. Dat gebeurde op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem, bijna tweeduizend jaar geleden. En sindsdien hebben miljoenen mensen over de hele wereld dezelfde ontdekking gedaan: Jezus is opgestaan uit de dood en Hij leeft.

En daarom volgen we Jezus Christus. We doen dat met vallen en opstaan en we zijn zeker geen volmaakte mensen. Maar we willen elkaar bemoedigen, elke keer weer, om Hem te volgen en onze eigen verlangens daar ondergeschikt aan te maken.

Onze visie

Met onze visie willen we de contouren van onze gemeente zichtbaar maken. Zo willen we er uit zien door Gods genade. Wij zijn een gastvrije gemeente die Jezus centraal stelt en enthousiast God aanbidt. Zorgzaam is voor elkaar en een thuis is voor jong en oud. Trouw is aan Gods Woord en gevormd wil worden naar het beeld van Jezus. Samen wil groeien in het dienen van God en dienstbaar is aan elkaar. Mensen wil winnen voor Jezus in onze omgeving en in de hele wereld. Dit doen we we in afhankelijkheid van de Heilige Geest totdat Jezus terug komt.