Moria

Wat is Moria?

Binnen onze gemeente bestaat voedselbank Moria. De naam Moria is ontleend aan Genesis 22, waarin Abraham van God de opdracht krijgt zijn enige zoon te offeren.

Abraham gaat gehoorzaam op pad, maar uiteindelijk voorziet God Zelf in het offer dat Hij van Abraham vroeg.

Binnen Moria voelen we de opdracht te voorzien in voedselpakketten voor onze broeders/zusters: wat zij zelf niet hebben, daarin mag Moria voorzien. Moria wordt gedragen door de gemeente, die maandelijks bijdraagt in de vorm van materiële en/of financiële zaken. Samen mogen we rondom diegenen staan die onze hulp nodig hebben. De voedselpakketten zijn voor iedereen die wegens omstandigheden ( even ) geen geld heeft om voldoende voedsel te kopen én die buiten de reguliere voedselbank valt.

De aanvraag voor een voedselpakket kan binnenkomen via de Raad of de diaconie of rechtstreek bij Moria. Er zal altijd eerst voorzien worden in een pakket, daarna zal er een intake plaatsvinden waarin de situatie wordt bekeken en waarin wordt uitgelegd hoe lang de ondersteuning gaat duren. Na drie maanden zal er een evaluatie plaatsvinden. Het is goed om te weten dat alle betrokkenen bij Moria geheimhoudingsplicht hebben.

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Benjamin Huizinga:

tel: 06-22754655

email: BENJAMIN007@LIVE.NL