Kids t/m 12

Kinderwerk DE GOUDMIJN voor kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool

Op zondagochtend komen de kindergroepen in het jeugdgebouw (naast de kerk) samen. De kinderen voor de crèche- en peutergroep (0-4 jaar) zijn welkom in de grote zaal beneden. Op de eerste verdieping in het jeugdgebouw zitten de kinderen van groep 1 t/m 8. We hebben een groep voor de onderbouw (groep 1 t/m 3), middenbouw (groep 4 en 5) en bovenbouw (groep 6 t/m 8).

We hebben drie pijlers die het kinderwerk in de God is Liefde-gemeente weergeven:

Geloof: in het kinderwerk maken we de kinderen bekend met de bijbelse boodschap. In de onderbouw gaat het met name om kennisoverdracht (het vertellen van de bijbelverhalen), in de midden- en bovenbouw ervaart het kind steeds meer wat geloven is en probeert het geleerde toe te passen in zijn of haar eigen leven. Als kinderwerkers houden we rekening met de al dan niet gelovige achtergrond van het gezin waar het kind uitkomt.

Geliefd & Gezien: Van jongs af aan maken we de kinderen duidelijk dat zij geliefd zijn door hun Hemelse Vader. Dit doen we door steeds de boodschap van Gods Liefde te herhalen en zichtbaar te maken. We hebben aandacht voor elk individueel kind door gesprekjes, complimentjes en samen dingen doen. Binnen het kinderwerk ervaren de kinderen de liefde van de Here Jezus door een positieve sfeer, de aandacht en ruimte die er is en hoe we met elkaar omgaan.

Gemotiveerd: wij zijn een aansprekend kinderwerk; we proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij het niveau en de interesse van de kinderen. Daarbij zetten we multimedia in en zoeken we de dialoog met het kind. Kinderen krijgen de ruimte om hun talenten te ontwikkelen; als je van zingen houdt, mag je bijvoorbeeld meezingen op het podium bij de Happy Kids Praise. Er is ruimte voor creativiteit en beweging. Als je houdt van nadenken over de bijbel en allerlei vragen hebt, dan is daar ruimte voor.

Hoe ziet een zondagochtend eruit?

Wij starten als kinderwerkers om 9.30 uur met gebed voor de ochtend. Vanaf 9.45 uur is de inloop voor de kinderen. We spelen een spelletje, kletsen gezellig of de tekenspullen worden gepakt. Om 10.00 uur start het programma. In de onderbouw maken de kinderen spelenderwijs kennis met de bijbel. Er wordt een bijbelverhaal verteld, we zingen samen en bidden en we maken een knutselopdracht. Ook is er veel tijd om lekker te spelen. In de midden- en bovenbouw gebruiken we de lesmethode Doe Maar. In een periode van een aantal weken staan we stil bij een thema, bijvoorbeeld ‘God als Vader’ of ‘Gods plan met je leven’. Na een introductie van het onderwerp van de ochtend (in de vorm van een groepsopdracht of een spelletje) volgt het bijbelverhaal. Daarna leren we een bijbeltekst en bidden we met de kinderen. Na de pauze komen groep 45 en 678 samen voor de verwerking (een knutselopdracht, een spel, een opdracht etc.). Groep 123 blijft in het eigen lokaal. Tussen 11.15 en 11.30 uur sluiten we de ochtend af.

Wat is een Happy Kids Praise?

Vier keer per jaar hebben we een Happy Kids Praise waarin groep 1 t/m 8 de hele ochtend samen zijn. We maken dan gebruik van de achterzaal in het kerkgebouw. We zingen, luisteren naar het bijbelverhaal, kijken naar een sketch en kiezen een verwerking. Dit jaar gaan we aan de hand van 1 Corinthiërs 13 kijken wat Liefde eigenlijk is. We proberen in de organisatie bewust ook tieners te betrekken. Aan het einde van het seizoen houden we een bakesale (taart- en koekjes verkoop) waarbij de opbrengst naar ons sponsorkind Ezi gaat. We sluiten het seizoen af met een gezellige activiteit in een speeltuin.