ANBI

Bestuursleden

  • L.J.A. Kollenaar
  • J. Kotten (Penningmeester)
  • H.R. Pasveer (Secretaris)
  • B. Huizinga
  • R. van Kalsbeek
  • J. Witmer
  • G.W. Beukers (Voorzitter a.i.)
  • J. Dijkstra (Voorganger)

Jaarverslag

Financiële verslag

Publicatieplicht

Contact informatie

​Het fiscaalnummer van de Gemeente van Gedoopte Christenen “God is Liefde” is 809831697.

Het RSIN-nummer is 809831697.

De IBAN nummers zijn NL80INGB0001248716 en NL77RABO0327519460.

Zendingsrekening Gemeente van Gedoopte Christenen: NL04ABNA0474642925 en NL56INGB0000194758.