Overdenking 14 juni 2020

Het thema voor deze 2e preek over geestelijke strijd luidt: "Trek de hele wapenrusting van God aan!"

In onze 1e preek van 7 juni 2020 hebben we al met elkaar gedeeld dat ieder kind van de Heer te maken heeft met geestelijke strijd en we willen nu in deze preek gaan zien waarom het zo belangrijk is om elk deel van de wapenrusting aan te trekken waarover Paulus spreekt in Efeze 6. Elke "geestelijke plek" moet bedekt en beschermd worden als we willen vermijden dat de "vurige pijlen" van de boze ons raken!