Overdenking 26 juli 2020

Het thema van de preek is: Bidden is luisteren en praten met God en we willen vanuit Psalm 5:1-4 (HSV) en Mattheüs 7:7-12 (HSV) nadenken over de vraag hoe we mogen aankijken tegen ons gebedsleven als een machtige mogelijkheid om onze relatie met de levende Heer te onderhouden, vast te  houden en daarin te groeien.

Het gebed is bij uitstek een krachtige relatie bouwer, omdat je daarmee communiceert en communicatie is het fundament van elke relatie. Van David en de Here Jezus kunnen we geweldige dingen leren of hoe we kunnen bidden, wanneer we mogen bidden en wat we van het gebed mogen verwachten.