Overdenking 19 juli 2020

Thema voor de preek: De zegen van de navolging

Schriftgedeelten: Psalm 1 (NBG) & 1 Timotheüs 4: verzen 12 en 16 (NBG)

Omschrijving: In de preek van vanmorgen willen we ons afvragen waarom de Bijbel ons nu zo nadrukkelijk vraagt de Heer te volgen. Waarom zou je de Here Jezus willen volgen en wat betekent die navolging ten diepste? 
Vanuit Psalm 1 en 1 Timotheüs 4 willen we hierover nadenken en samen ontdekken wat de heerlijke consequentie is van de navolging!