Overdenking 12 juli 2020

In de dienst van vanmorgen willen we antwoord geven op de vraag: "Hoe loop je nu 2e mijl?"

In Mattheüs 5:38-48 (NBV) lezen we dat onze Heiland bijzondere dingen zegt over de manier waarop we door Hem gevraagd worden om lief te hebben. We kunnen rustig zeggen dat die opmerkelijke uitspraken niet zomaar bij ons binnen komen. We vinden ze van nature ongehoord! Als de Heer zegt: “Verzet je niet tegen wie je kwaad doet, keer je linkerwang toe naar degene die je op de rechterwang heeft geslagen, geef iemand niet alleen je onderkleed als hij je daarvoor een proces aandoet, maar doe er ook je bovenkleed bij en ga met iemand nog een mijl mee als hij je dwingt er 1 te gaan .... " dan klinkt ons dat onvoorstelbaar in de oren. Hoe moeten we deze uitspraken van de Heiland nu duiden en hoe kunnen we in het bijzonder nu die "2e mijl gaan?"