Overdenking 5 juli 2020

De verkondiging van vanmorgen draagt als thema "Is heiliging van ons leven nu zelfdiscipline of vrucht van de Heilige Geest?"

Naar aanleiding van de eerste 8 verzen van de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen willen we nadenken over de verhouding tussen het werk van de Geest en onze eigen verantwoordelijkheid in het steeds meer gaan lijken op de Here Jezus. Aan de ene kant zijn er veel christenen die sterke nadruk leggen op gehoorzaamheid en het houden van geboden en aan de andere kant zijn er kinderen van de Heer die zeggen: “Op discipline red je het niet en bovendien leidt dat tot wettisch geloof; de Geest moet het in je werken.” We gaan ontdekken met elkaar dat de Heilige Geest meer in ons kan en wil doen dan wij kunnen bedenken en bewerken!