Overdenking 28 juni 2020

Het thema voor de dienst van vanmorgen luidt: "God is een God van herstel!"

Vanuit Exodus 34:1-10 willen we ontdekken hoezeer de God van de Bijbel ernaar verlangt om te herstellen wat mensen hebben gebroken in de relatie met Hem en met elkaar. De Here Jezus heeft gezegd: "Ik ben gekomen opdat zij levenen overvloed hebben" en we willen gaan horen hoe er door herstel in onze levensovervloed en leven kan zijn!