Overdenking 7 juni 2020

In deze preek willen we onszelf afvragen wat de strijd is waarin de gemeente van de Here Jezus is verwikkeld. Wat moeten we daarin weten als kinderen van de Heer en wat leert de Bijbel daarover? Paulus houdt ons in Efeze 6 en 2 Corinthiërs 10 een duidelijke handreiking voor en die willen we met elkaar gaan onderzoeken in een woordverkondiging in twee delen. In deze eerste preek horen we met name over de tactiek van de boze en in de tweede preek willen we nagaan hoe we de wapenrusting kunnen gebruiken die Paulus voorhoudt in Efeze 6.