Overdenking 24 mei 2020

Het thema van de preek luidt: "Draag veel vrucht voor de Vader!"

De Heiland heeft ons voorgehouden dat de Vader wil dat we veel vrucht voor Hem dragen en dat dat alleen mogelijk is door dicht bij Zijn Zoon, de Here Jezus, te blijven en ons te laten vullen en leiden door Zijn Heilige Geest. Maar wat kunnen we nu zeggen over het verloop van die geestelijke groei? Hoe krijgt dat nu echt gestalte in onze levens en hoe kunnen we ons daar maximaal voor openstellen? Die vragen willen we proberen te beantwoorden en we nodigen u/jou van harte uit om deze verkondiging zo mee te beluisteren en te beleven.