Overdenking 17 mei 2020

​​Het thema voor de preek luidt: "Hoe gaat het met je ziel?" en we willen vanuit pastorale Psalm 13 nadenken over de vraag hoe het nu ten diepste gaat met onze zielen en wat er allemaal in omgaat. Hoe is onze God daarin betrokken en wat reikt Hij ons daarin aan? We gaan zien dat Psalm 13 ons veel kan leren en bieden.

Psalm 13 "Vast vertrouwen op God"

Een psalm van David, voor de koorleider.

2 Hoelang nog, HEERE? Zult U mij voor altijd vergeten? Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen? 3 Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Hoelang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen?

4 Zie mij aan, verhoor mij, HEERE, mijn God! Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood, 5 anders zegt mijn vijand: Ik heb hem overwonnen, en verheugen mijn tegenstanders zich, wanneer ik wankel. 6 Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid, mijn hart zal zich verheugen in Uw heil, ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is.