Overdenking 10 mei 2020

In deze dienst willen we aan de hand van de woorden in Johannes 8:31-36 (NBV) nadenken over de bevrijding die de Here Jezus wil geven. Het thema van de preek luidt: "Jezus is pas de echte Bevrijder!" en we horen hoe de Heiland in Zijn "bevrijdingstoespraak" in Johannes 8 voorhoudt dat onze werkelijke onvrijheid niet van buiten komt, maar binnen in ons zit. Vervolgens laat de Heiland de remedie zien hoe we innerlijk werkelijk vrij kunnen worden en blijven!