Overdenking 26 april 2020

Aan de hand van Johannes 21:15-19 (NBV) zullen we in de prediking nadenken over de vraag die de Heiland ooit drie keer stelde aan Petrus: “Heb je Mij lief?” Al vragende trok de Heer Petrus hiermee door zijn nulpunt en bracht hem bij het breekpunt dat oprechte liefde nodig heeft. Wij worden hierin samen met Petrus meegenomen!

Playlist met liederen (https://www.youtube.com/playlist?list=PLDLo7oxtOh8Pa-ox8CBjNeyy_g5any7bj)