Overdenking goede vrijdag 2020

Het thema voor de verkondiging is: “Rondom het kruis van Jezus”. Hoe verschillend dachten de mensen toch over de kruisiging van de Here Jezus terwijl ze er allemaal zo dichtbij waren. Hoe mogen wij er tegenaan kijken?
Het Schriftgedeelte staat geschreven in Lucas 23: 26-43 (HSV).

Playlist met liederen (https://www.youtube.com/playlist?list=PLDLo7oxtOh8Ng3lUifd4Fdf_8LGNFOSw1)