Overdenking 15 maart 2020

Het thema voor de verkondiging luidt: "Leren te eren voor een regen van zegen!"
Het Schriftgedeelte staat geschreven in 1 Corinthiers 12:12-27.

Liederen:

 • Openingslied: OW 488 "Heer, ik kom tot U"
 • Inleiding op het gebed OW 501 "Vader, mijn God, ik aanbid U"
 • Lofprijzing:
  • 1. Our God (lied van Chris Tomlin)
  • 2. Oceans (lied van Hillsong United)
  • 3. Zegenkroon (OW 764)
  • 4. Sovereign over us (lied van Michael W.Smith)
  • 5. Waardig is Uw naam (lied van Reyer)
 • Antwoordlied op de preek Johannes de Heer 705 "Is uw leven voor and'ren ten zegen?"
 • Slotlied OW 553 "Laat het feest zijn in de huizen"