Avondmaal

Wanneer je weet, dat je door Gods genade zijn kind bent geworden, dan word je hartelijk uitgenodigd deel te nemen aan het Avondmaal: het breken van het brood en het drinken van de wijn. De Here Jezus heeft dit ingesteld. Lees maar even mee:

“19 En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis. 20 Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.” (Lucas 22:19-20)

We geloven dat we met deze maaltijd verkondigen, dat Jezus voor onze verlossing aan het kruis is gestorven is. Ook benadrukken we met deze maaltijd, dat God ons in de gemeente aan elkaar gegeven heeft en dat we zo Zijn huisgezin vormen. Deze eenheid wordt diep ervaren tijdens deze maaltijd. We vieren het Avondmaal steeds op de eerste zondag in de ochtenddienst en op de 3 e zondag in de avonddienst. Je hoeft geen lid te zijn van onze gemeente, maar wel weten dat Jezus voor jou persoonlijk is gestorven. Elke keer weer zijn er gasten die te kennen geven, dat zij Jezus toebehoren en graag willen deelnemen aan de viering. U bent hartelijk welkom.