Zusterkring

Op elke eerste woensdagmiddag van de maand, van 14.00 tot 16.00 uur, komt er een groep enthousiaste zusters van onze gemeente bij elkaar. De groep is in kleine groepjes verdeeld en zo heeft iedere zuster de kans haar talenten naar voren te brengen in de vorm van een inleiding, een gedicht of een creatieve bijdrage. Elk groepje komt 1 keer per jaar aan de beurt.

Ook worden er mensen uitgenodigd bijvoorbeeld Kleine Kracht, een zendeling of de zusters uit het diaconesse huis te Amerongen.

Ook is de paasmaaltijd en het kerstfeest van de ouderen een vast terugkerende activiteit, evenals de bazar van onze gemeente. Deze valt onder de verantwoording van de zusterkring.

Bent u enthousiast geworden dan is elke zuster van harte welkom op de eerste woensdag van de maand.

We beginnen om 14.00 uur en u kunt ons vinden in de achterzaal!