Zending

Janny Bringsken - BRAZILIË

Guus en Janny Bringsken hebben 57 jaar als zendelingen in Brazilië gewerkt. Ze woonden in Vila Bela, in de provincie M

 

ato Grosso, dichtbij de Boliviaanse grens. Vanuit hun woon- en werkgebied hebben ze vanaf 1955 het Evangelie in de wijde omtrek verkondigd en hebben ze vier grote gemeenten gesticht, onder meer bij de indianen.

 

Met ondersteuning van ICCO werd 28 jaar geleden in Vila Bela het ziekenhuis van de zending opgericht. André, zoon van Guus en Janny, werkt hier inmiddels al jaren als arts en plastisch chirurg.

Guus is op 14 april 2016 in Hengelo overleden in de leeftijd van 83 jaar.

Janny is later dat jaar een paar maanden in Brazilië geweest, waar ze haar kinderen en de vele Braziliaanse werkers heeft bezocht. Gods werk gaat door!​

 

Eljakim - Wouter en Herma Berkhof - BRAZILIË

90% van de gezinnen in Nazareno en Ibuturuna leeft zonder vader. De vaders zijn verdwenen of verslaafd, terwijl de moeders proberen te overleven.

Eljakim wil het patroon van geestelijke en sociale armoede doorbreken en biedt hulp aan honderden straatkinderen van 6 t/m 15 jaar en hun families. De kinderen worden opgevangen in een crèche (CEBEM), waar ze persoonlijk begeleid worden op het gebied van voeding, school- en bijbellessen en voorlichting.

Het positieve effect is duidelijk te merken in de dorpen. In Nazareno is een kerk ontstaan (20 leden), evenals in Ibuturuna (100 leden).

Frank en Jos Kamps - BELGIË

Frank en Jos Kamps werken sinds 1977 als zendelingen in Vlaanderen.

Naast hun werk in de gemeenten heeft Frank jarenlang godsdienstonderwijs gegeven. Ook heeft hij 21 jaar in het gevangeniswerk gezeten.

Al is Frank officieel met pensioen, beiden blijven ze actief, momenteel in de gemeente te Gistel, waar zij samenwerken met hun zoon Ruben en zijn vrouw Priscilla, die daar voorgangersechtpaar zijn. Frank zet daar een bezoekersteam op. Daarnaast helpt Frank in de gemeente Oostende als coördinator.

Jos is, behalve in de gemeente, nog steeds actief in twee gevangenissen: Brugge (de vrouwen en de ziekenboeg) en Ruiselede (een half-open gevangenis). Naast celbezoek geeft ze Bijbelstudies en organiseert ze met Kerst en Pasen speciale bijeenkomsten.

Luc, Anke en Sebastiaan Hoedt - BELGIË

 

Luc en Anke Hoedt hebben tot eind november 2016 gewerkt voor Het Goede Boek te Brugge, een onderdeel van de Belgische Evangelische Zending. Het doel van de winkel was het voorzien van christelijke literatuur aan christenen in de regio. Na jaren een baken van Licht te zijn geweest, is de winkel gesloten.

Anke en Luc zoeken nu naar Gods leiding voor een volgende bediening.

Hun zoon Sebastiaan (10) zit in Brugge op school.

Margriet - 'GASTLAND'

Margriet heeft enkele jaren Engelse les gegeven aan een internationale universiteit in een 'gesloten' land ('Droomland'). De studenten waren enthousiast en leergierig, en ze had ook - voor zover dat kon - waardevolle gesprekken met hen.

Sinds medio 2016 werkt Margriet als docent in 'Gastland', het buurland van 'Droomland'. Ook dit is een gesloten land, en ook hier wil zij Gods Liefde en Licht uitstralen en een leesbare brief van Christus zijn.​

ROEMENIË / MOLDAVIË - Stichting Kleine Kracht

Een aantal keren per jaar verzorgt stichting Kleine Kracht een transport per vrachtwagen (22.000 kg) naar Roemeens Moldavië. De ingezamelde goederen - eerste levensbehoeften - gaan vanuit Hengelo naar het depot in Marginea. Van daaruit worden ze verdeeld onder de armste gezinnen in de provincies Suceava, Botosani en Neamt. Deze transporten worden begeleid door twee leden van de stichting. Van de diaconie van kerken krijgt de stichting lijsten met adressen van de armste gezinnen. Ze rijden vaak honderden kilometers om hen te bereiken. De meeste transporten zijn in de wintermaanden omdat door de strenge kou in Roemenië de nood dan het hoogst is.  
Op aanvraag uit Roemenië zorgt Kleine Kracht ook voor fietsen, rollators, rolstoelen en scootmobielen. Ook hebben ze een opvanghuis voor ouderen in Slobozia (Suceava) gebouwd, en een opvanghuis voor kinderen in Marginea (Suceava).

Dit alles om de minstbedeelde broeders en zusters en de zwaksten in de Roemeense maatschappij nieuwe hoop te geven op een betere toekomst.

Medewerkers in Nederland:

Klaas Kerstholt, Jan Dikken, Alexander de Jong, Wim Kerkdijk, Wim Hofhuis, Janbart Krans, John Beuink en alle vrijwilligers.