Zending

Edgard en Tereza Bringsken - BRAZILIË

Edgard en Tereza zetten het werk voort van Edgards ouders, Guus en Janny Bringsken die 57 jaar als zendelingen in Brazilië hebben gewerkt. Guus is in 2016 overleden; Janny woont na een korte periode in Nederland weer in Brazilië. Edgard en Tereza werken vooral bij de indianen.

Edgards broer André is chirurg in het ziekenhuis dat door de Brazilië Zending is opgericht en voor iedereen toegankelijk is. 

Wouter en Herma Berkhof - Stichting Eljakim - BRAZILIË

Stichting Eljakim wil het patroon van geestelijke en sociale armoede doorbreken en biedt hulp aan honderden kinderen en hun families. In de naschoolse opvang in Centro da Vida krijgen ouders en kinderen psychologische begeleiding, hulp bij huiswerk, bijbellessen en voorlichting op het gebied van voeding.

Het positieve effect is duidelijk te merken in de dorpen, waar 90% van de gezinnen zonder vader leeft en verslaving een enorm probleem is. Zo zijn er kerken ontstaan in de staat Minas Gerais, Piaui en bij de indianen in Mato Grosso do Sul.

Frank en Jos Kamps - BELGIË

Frank en Jos Kamps werken sinds 1977 als zendelingen in Vlaanderen. Hun zoon Ruben en schoondochter Priscilla zijn voorgangersechtpaar in Gistel. Samen met hen werken Frank en Jos aan de opbouw van deze gemeente.

Daarnaast heeft Frank jarenlang op scholen godsdienstonderwijs gegeven. Ook heeft hij 21 jaar in het gevangeniswezen gewerkt.

Jos is, behalve in de gemeente, nog steeds actief in twee gevangenissen. Naast celbezoek geeft ze Bijbelstudies en organiseert ze met Kerst en Pasen speciale bijeenkomsten.

Vluchtelingenwerk - BELGIË

Anke en Luc werken in België bij een organisatie die zich richt op het begeleiden van vluchtelingen en het ondersteunen van gemeentes die vluchtelingen willen helpen.

Margriet - 'GASTLAND'

Margriet heeft enkele jaren Engelse les gegeven aan een internationale universiteit in een 'gesloten' land ('Droomland'). De studenten waren enthousiast en leergierig, en ze had ook - voor zover dat kon - waardevolle gesprekken met hen.

Sinds medio 2016 werkt Margriet als docent in een ander gesloten land ('Gastland'). Ook hier wil zij Gods Liefde en Licht uitstralen en een leesbare brief van Christus zijn.

Stichting Kleine Kracht - ROEMENIË / MOLDAVIË

Want gij hebt Mij te eten gegeven...

Een aantal keren per jaar verzorgt Stichting Kleine Kracht een transport per vrachtwagen naar Roemeens Moldavië. De ingezamelde goederen - eerste levensbehoeften - gaan vanuit Hengelo naar het depot in Marginea. Van daaruit worden ze verdeeld onder de armste gezinnen in de provincies Suceava, Botosani en Neamt. Deze transporten worden begeleid door twee leden van de stichting. Van de diaconie van kerken krijgt de stichting lijsten met adressen van de armste gezinnen, die vaak honderden kilometers verder wonen. 

De meeste transporten zijn in de wintermaanden omdat door de strenge kou in Roemenië de nood dan het hoogst is. 

Op aanvraag uit Roemenië zorgt Kleine Kracht ook voor fietsen, rollators, rolstoelen en scootmobielen. 

Projecten:

  • Bouw opvanghuis voor ouderen te Slobozia in de provincie Suceava (2008) 
  • Bouw opvanghuis voor kinderen te Marginea in de provincie Suceava (2012)
  • Ondersteuning van Joodse overlevenden van de Holocaust (2002 - heden) 
  • Diverse kleinere projecten in het zigeunerdorp Band (2017 - heden)
  • Verdeling van medische hulpmiddelen aan gehandicapten (2006 - heden)

Dit alles om de minstbedeelde broeders en zusters en de zwaksten in de Roemeense maatschappij nieuwe hoop te geven op een betere toekomst.

Klaas Kerstholt, de oprichter van de stichting, geeft leiding aan het enthousiaste team van Stichting Kleine Kracht in Nederland en Roemenië.  

Meer informatie: www.kleinekracht.com

Edi en Valbona Demo - ALBANIË

Na 45 jaar van communisme in Albanië onder dictator Ensver Hoxha, waarin het land de eerste officiële atheïstische staat in de wereld werd, is er vanaf 1991 vrijheid gekomen. Sindsdien mag het evangelie er weer openlijk verkondigd worden. 

Edi Demo is een voormalig moslim in Albanië, die tot geloof in de Here Jezus is gekomen. Vanaf het moment dat hij christen werd, ontwikkelde zich bij hem een visie om optimaal gebruik te maken van de verkregen vrijheid door het planten van nieuwe gemeentes. Hij gelooft dat God er geopende deuren heeft gegeven. Door Gods genade konden inmiddels vier gemeentes in Tirana gesticht worden. Ook is er een visie om in de toekomst zendelingen vanuit Albanië uit te zenden naar omringende moslimlanden. 

Onze relatie met de organisatie waarvoor Edi werkt (de Illyricum Movement) is nauwer geworden, doordat een groep mensen vanuit onze gemeente in 2018 een week heeft meegedraaid in het zomerprogramma van 2018. Dit heeft een vervolg gekregen doordat in juni 2019 een groep mensen vanuit Albanië een lang weekend onze gemeente heeft bezocht.